Homepic

خاطرات آموزش تخریب ، تابستان سال 1364-قسمت دهم

سختی های آموزش به دو گروه تقسیم می شد.الف :یک مقداری از سختي ها به طور طبیعی در همه آموزش ها هست. مثل خیز و خزیدن دویدن و مرغی و…

ادامه خواندن خاطرات آموزش تخریب ، تابستان سال 1364-قسمت دهم

خاطرات آموزش تخریب ، تابستان سال 1364-قسمت نهم

در حین دو صبحگاهی بود که خورشید در آن دشت صاف ( که بعدا فهمیدیم اسمش طلائیه است) از افق بیرون آمد و اولین بار طلوع آفتاب را از ابتدا…

ادامه خواندن خاطرات آموزش تخریب ، تابستان سال 1364-قسمت نهم

خاطرات آموزش تخریب ، تابستان سال 1364-قسمت هشتم

فردا بعد از نماز صبح و زیارت عاشورا در حالی که هنوز هوا روشن نشده بود همه به خط شدیم و دو و نرمش صبحگاهی را به جا آوردیم. بعد…

ادامه خواندن خاطرات آموزش تخریب ، تابستان سال 1364-قسمت هشتم

خاطرات آموزش تخریب ، تابستان سال 1364-قسمت هفتم

در لحظه ورود متوجه شدیم حدود 15 نفر نیرو قبل از ما در آنجا مستقر شده و چندروز گذشته منتظر ما بودند تا دوره آموزشی شروع شود. یک ساختمان که…

ادامه خواندن خاطرات آموزش تخریب ، تابستان سال 1364-قسمت هفتم

خاطرات آموزش تخریب ، تابستان سال 1364-قسمت ششم

گاهی اوقات شدت و مقدار این آلودگی به قدری بود که ما برای وضو گرفتن شک می کردیم که آیا این آب حکم آب مطلق را دارد یا آب مضاف…

ادامه خواندن خاطرات آموزش تخریب ، تابستان سال 1364-قسمت ششم

خاطرات آموزش تخریب ، تابستان سال 1364-قسمت پنجم

با یک اتوبوس از پادگان حمیدیه به محل آموزش رفتیم یک روستا در منطقه جفیر بود با خانه های کاهگلی خالی از سکنه و خالی از هرگونه اسباب و وسایل…

ادامه خواندن خاطرات آموزش تخریب ، تابستان سال 1364-قسمت پنجم

خاطرات آموزش تخریب ، تابستان سال 1364-قسمت چهارم

صبح روز دومی که در پادگان حمیدیه بودیم ورزش صبحگاهی رفتیم . اولین ورزش صبحگاهی در جبهه را تجربه می کردم از اینکه کی مسئول دو و نرمش بود یادم…

ادامه خواندن خاطرات آموزش تخریب ، تابستان سال 1364-قسمت چهارم

خاطرات آموزش تخریب ، تابستان سال 1364-قسمت سوم

روز بعد حدود ساعت ده اعلام کردند برادرا تشریف بیارن از تدارکات (میان وعده) کمپوت بگیرن . تعداد زیادی از ما تازه به جبهه رفته ها که هنوز فضای جبهه…

ادامه خواندن خاطرات آموزش تخریب ، تابستان سال 1364-قسمت سوم

خاطرات آموزش تخریب ، تابستان سال 1364-قسمت دوم

ناهار ظهر اکثرا اوقات پلو باقالی با شیوید و در کاسه های دونفره رویی (معروف به روحی) و با قاشق های رویی بود که غذای هر دو نفر در یک…

ادامه خواندن خاطرات آموزش تخریب ، تابستان سال 1364-قسمت دوم

خاطرات آموزش تخریب ، تابستان سال 1364-قسمت اول

به پادگان حمیدیه رسیدیم. یکی دو روز در حمیدیه ماندیم . گرمای خوزستان آنهم در تابستان برایمان هم تازگی داشت هم خیلی سخت و غیر قابل تحمل بود. ظهر موقع…

ادامه خواندن خاطرات آموزش تخریب ، تابستان سال 1364-قسمت اول