Homepic

نسیم بهشتی

تصویرش را که رو به رویم قرار می‌دهم انگار تمام حرف‌ها و کلمه‌ها از ذهنم فرار می‌کنند من می‌مانم با یک تصویر و چشمانی به وسعت دریا باید در این…

ادامه خواندن نسیم بهشتی