Homepic

خاطرات آموزش تخریب ، تابستان سال 1364-قسمت اول

به پادگان حمیدیه رسیدیم. یکی دو روز در حمیدیه ماندیم . گرمای خوزستان آنهم در تابستان برایمان هم تازگی داشت هم خیلی سخت و غیر قابل تحمل بود. ظهر موقع نماز رسیدیم. امام جماعت که شهید انفرادی بود تا نگاهش به ما تازه واردها افتاد و بین ما حاجی نوروزی را با آن سن و سال و آن محاسن بلند و سفید دید بلافاصله جایش را به او داد و با اصرار حاجی نوروزی را امام جماعت کرد و همگی پشت سرش نماز ظهر را خواندیم .حاجی نوروزی که خود را وقف و نذر جبهه کرده بود بنا به این استدلال که من نذر کرده ام تا پایان جنگ در جبهه ها بمانم پس من دائم السفرم و روزه هم می توانم بگیرم و نمازم هم کامل است نمازش را چهار رکعتی خواند و ما مامومین همگی در رکعت دوم سلام دادیم . (همه رزمندگان عموما مسافر محسوب می شدیم کسی هم قصد ده روز اقامت نمی کرد چون هر لحظه در جنگ احتمال ماموریت یا عملیات بود بنا براین نماز عمده رزمندگان شکسته بود) بین دو نماز شهید انفرادی جلو رفت و چند دقیقه ای آرام و در گوشی با حاجی نوروزی صحبت کرد بعد ایستاد و رو به ما کرد و گفت من هرچه از حاج آقا می پرسم از مرجع پرسیده اید که چون رزمنده اید پس حکم دائم السفر را دارید؟ ایشان می گویند احتیاجی به سوال نیست و من دائم السفرم و نمازم هم کامل است….حاجی نوروزی هم ایستاد و با لهجه غلیظ نیشابوری و در حالی که دستش را به حالت شعار دادن بالا گرفته بود بلند و خیلی با احساس گفت: من نذر کرده ام … آب ونان نخواهم خورد تا به آب فرات برسم.(1) یعنی همیشه روزه ام تا در جنگ پیروز شویم و به کربلا برسیم.
شهید انفرادی با اینکه خود از او خواسته بود جلو بایستد اینبار گفت پس ما از حاج آقا می خواهیم تا این مسئله را از یک روحانی آگاه یا از مرجع تقلید بپرسیم عقب بروند و امامت جماعت را واگذار کنند تا برای نماز بقیه مشکلی پیش نیاید. از همانروز اول میانه این دو پیرمرد تخریب (2) شکرآب شد…
پی نوشت:
1- بعدها براش دست گرفته بودن تا می گفت آب ونان نخواهم خورد …. در جواب یکی دو تا از بچه های شر می گفتن “کمپوت و کنسرو خواهم خورد”😜😜
2- حاج آقا انفرادی حدودا سنش نزدیک چهل و پنج الی پنجاه ساله بود حاجی نوروزی هم اولی که آمد تخریب از 85 یا 90 سالگیش گفت تا یکی دو سال بعد که دیگه همه می گفتن 105 ساله است. اما حد اقل نود سالگی بهش می اومد. خودش می گفت زمان چندین تن از پادشاهان قاجار را درک کرده است

Narcissus

یاهو

دیدگاهتان را بنویسید