Homepic

خاطرات آموزش تخریب ، تابستان سال 1364-قسمت هفتم

در لحظه ورود متوجه شدیم حدود 15 نفر نیرو قبل از ما در آنجا مستقر شده و چندروز گذشته منتظر ما بودند تا دوره آموزشی شروع شود. یک ساختمان که با دیگر ساختمان های روستا تفاوت چشمگیری داشت مقر نیروهای آموزشی بود . ساختمانی با سقف بلند و مساحت زیاد و دیوارهای آجری که طرح پنجره هایش به مسجد می خورد کل 60 الی 70 نفر نیروها را در خود جای داده بود. بقیه ساختمانهای روستا همگی به صورت اتاقک های سه در چهار و با دیوار و سقف کاهگلی و به صورت پراکنده در دشت صاف خود نمایی می کرد . یکی برای تسلیحات یکی برای تدارکات یکی برای تبلیغات ودیگری هم ساختمان مربی ها و همگی پشت ساختمان اصلی بود و با وجود این آخری (ساختمان مربي ها) دیگر ما جرات نزدیک شدن به آنجا را نداشتیم .

Narcissus

یاهو

دیدگاهتان را بنویسید