Homepic
بسم رب الشهدا والصدیقین

بسم رب الشهدا والصدیقین

سالها چشم انتظاری دلش را بی تاب کرده است
میان او و دلبندش بعد از این همه فاصله
حالا تنها پرده نازک اشکی است
که انگار قصد خشک شدن ندارد
ذهنش میروز به سالهای دور
آنجا که از شوق خدمت به اسلام
سر از پا نمیشناخت
درست اخرین خداحافظی
که کاسه اب را پشت سر
نازنینش خالی کرد
و با هر قدمی که دور تر میشد
دلش را انگار بیشتر میبرد
و سالها او مانده بود و بی خبری
و پسری که اسیر دست یزیدیان زمان شده بود
فرزند دلبندی که زیر شکنجه بعثی ها
استخوانش خورد میشد, اما زبان باز نمیکرد
سالها مادر بود و چشم انتظاری
و دلی که دیگر نبود تا قرارش دهد
حالا او بود و شلوغی های بسیار
و دلی تنگ برای فرزندش
لاغر شده بود.بسیااااار
کمی هم انگار شکست خورده بود
چهره اش بیش از سنش نشان میداد
اما مهم برگشتنش بود
حتی با چند تار موی سپیدی
که زودتر از وقت مقرر رسیده بودند
حلقه گلی را که با دنیایی از شوق خریده بود
حالا در میان ان شلوغی و ازدحام بازگشت آزادگان
میتوانست به گردن فرزندی بیاندازد
که شب و روز فکرمادرانه اش
همچو پروانه ای گرد او میچرخید.
و همین صحنه شور و شیرین
قاب عکسی است
که عکاس آن روزها ثبت کرد
تا بماند برای تاریخ
برای ابد, برای یادآوری
روز هایی که به سختی گذشت
تا آسایش و آرامشش بماند
برای ما نسل های سوم و چهارم و پنجم
برای ما نسل های جنگ ندیده
عکاس ثبت کرد
دلتنگی و بی قراری مادر را
و شکسته و نحیف شدن جوانی برومند را
تا به ایندگان ثابت کند
اگر در مرکز جنگ های جهان
به آسودگی به کار ها و علاقه ها شخصی ات میرسی
ثمره سختی کشیدن آدم هایی است
که از جان گذشتند
و دلتنگی ها و شب بیداری مادر هایی است
که جانشانن را راهی و فدایی اسلام کردند
عراق و سوریه و افغانستان و لبنان
همه نمونه های جنگ های امروزی است.
که ثابت کند ایران میتوانست جای یکی از آنها باشد
اگر مادران و فرزندانی چنین پا در میدان جنگ نمیگذاشتند.
ان روز ها شهید دادیم و اسیر
تا امنیتمان به ثبات رسید
و ثمرش این است
که ابرقدرتهای پوشالی جهان
نگاه چپ بیاندازند ضربه اش را خواهند خورد.
اما این روز ها جنگی که به دست ما سپرده شده
ثمر فقط تلفات رو به افزایشی است
که گاهی از شنیدن آمارهایش کام همه مان تلخ میشود
این نتیجه بی تفاوتی ها یکایک ماست.
ما از شهید شدن در میدان جنگ نرم و جنگ اقتصادی واهمه داریم
ما در میدان تحریف باخته ایم
که تحریم ها مقاوم تر شدند.
ما نتوانستیم ایثار را
از ادمهای غیور پیشین یاد بگیریم
جنگ این روز ها
مردانی میخواهد مقاوم
و مادرانی صبور
تا شیرینی اش به کام ما بنشیند
و نسل های پس از ما
همانگونه که ثمر مقاومت در برابر دشمن
ثبات امنیت بود برای آن روز ها و این روز ها و روز های بعد
آنان کاشتند و ما درو کردیم, ما بکاریم و دیگران درو کنند
حلقه و زنجیره ایثارو فداکاری را قطع نکنیم

Narcissus

یاهو

دیدگاهتان را بنویسید