Homepic

بسم رب الشهدا والصدیقین

روز ششم است.
چیزی دگر تا عاشورا نمانده
قلب زینب هر روز بی قرار تر از دیروز میتپد
قرار است در یک روز
تمام دارایی هایش را از او بگیرند
باید سراپا چشم شود برای دیدن
خوب ببیند حسین را
ابوالفضل و قاسمش
قاسمی را که بوی مظلومیت حسن را میدهد
انگار قرار است عاشورا
دوباره حسن را از زینب بگیرند
زینب, عمه سادات
خون قاسمت از عاشورای 61 میجوشد
و فهمیده ها را رشد میدهد
و پازل های قصه ای را که خدا کنار هم بچیند
یادگار حسن در عاشورای 61
بهنام محمدی ها می افریند
در دفاع از اسلام در قرن ها بعد
بهنام ها و حسین ها از عاشورا و مردان عاشورایی
‘که تو به چشم دیده ای الگو گرفته اند
شور انان شور عاشورا بود
و شعورشان شعور حسینی بود
خون قاسم حسن، قاسم های خمینی را افرید.

Narcissus

یاهو

دیدگاهتان را بنویسید