Homepic

بسم رب الشهدا والصدیقین

روز چهارم است
حر هنوز مقابل حسین ایستاده
و زیر پرچم کفر
هنوز از لشکریان یزیداست
و دشمن حسین.
کسی چه میداند اگر حر
میان بهشت و جهنمی که میدید
همچو عمر سعد طمع دنیا کورش میکرد
و بهشت دنیا را بر بهشت اخرت ترجیح میداد
قرار بود چه عذابی را بچشد برای ابدیت
یک لحظه تصمیم درست
حر را ساخت تا الگویی شود برای تمام بشریت.


هرچه کرده بود
هنوز دعای مادر را داشت
و مردانگی ای که به شیطان نفروخته بود.
کسی چه میدانست حرف حق ولایت
میتوانست اینگونه ادمی را دگرگون سازد
خمینی از شاهرخ حری ساخت برای انقلاب
تا نشان دهد به جهانیان
که عاشورا حادثه ای تمام شده
در نقطه ای ازتاریخ نیست
عاشورا همچو رودی است
که در تمام زمان جریان دارد
کافی است دلت گره بخورد به حسین
این گره خودن شور و شعورت را
دگرگون میکند
همچو آزادمردانی ازجنس حر
چه در صحنه قیام عاشورا
چه در صحنه دفاع دربرابر بعثی ها

Narcissus

یاهو

دیدگاهتان را بنویسید